Tematyka zjazdu

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (KiZMS UMLub) zapraszają do wzięcia udziału w XVIII Zjeździe Naukowym PTMSiK, który odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r. w Lublinie.

 

Tematem przewodnim Zjazdu będą różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim.

 

Tematy wiodące (sesje główne):

 

 • Współpraca biegłych z organami stosowania prawa
 • Badania obrazowe w medycynie sądowej oraz wizualizacja sądowa
 • Diagnostyka sądowo-toksykologiczna i nekrochemiczna (markery toksykologiczne)
 • Genetyka sądowa – perspektywy wyjścia poza sferę identyfikacji i badań pokrewieństwa
 • Inne rodzaje badań diagnostycznych w opiniowaniu sądowo-lekarskim i kryminalistyce

 

Tematy uzupełniające (sesje tematyczne):

 

 • Aktualne wyzwania opiniowania sądowo-lekarskiego w obliczu oczekiwań społecznych
  1. weryfikacja prawidłowości postępowania medycznego
  2. opiniowanie w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych
  3. ocena skutków przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rekonstrukcja okoliczności zdarzenia i sposobu powstania obrażeń
 • Antropologia, odontologia i entomologia sądowa
 • Kazuistyka medyczno-sądowa i toksykologiczna

 

Prace łączące różne dziedziny nauk sądowych będą premiowane wystąpieniami podczas interdyscyplinarnych sesji plenarnych.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany zakresu i tematyki planowanych sesji w zależności od przekroju nadsyłanych zgłoszeń dot. propozycji doniesień zjazdowych.

 

W ramach Zjazdu planowane jest zorganizowanie towarzyszących warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Wizualizacja sądowa z wykorzystaniem różnych modalności obrazowania medycznego
 • Warsztaty toksykologiczne z zakresu technik GC/MS; LC/MS
 • Sekwencjonowanie regionów hiperzmiennych mtDNA z wykorzystaniem technologii NGS

 

Ponadto planowana jest dyskusja panelowa nt. wybranych aspektów opiniowania sądowo-lekarskiego (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie).

 

Szczególne znaczenie ma dla nas zapewnienie jak najliczniejszego udziału młodych adeptów naszej obszernej dziedziny, zarówno lekarzy, jak i genetyków oraz toksykologów – w związku z utworzonymi niedawno nowymi możliwościami specjalizacji w obu obszarach laboratoryjnej diagnostyki sądowej.

 

Wszystkim Uczestnikom oraz Osobom towarzyszącym proponujemy połączenie celu naukowego z szerokim zakresem atrakcji turystycznych dostępnych w naszym mieście o ponad 700-letniej historii.

 

 

Organizacja Zjazdu zbiega się z jubileuszem 75-lecia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie.

Kalendarium

Kwiecień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

.