Zjazd PTMSiK 2019 Lublin

Komunikat

 
Komitet organizacyjny XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii ma zaszczyt zaprosić P.T. Koleżanki i Kolegów na kolejne spotkanie naukowe naszego Towarzystwa, które odbędzie się w dniach 18–20 września 2019 r. w Lublinie.
 
Tematem przewodnim konferencji organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: toksykologicznych, genetycznych, obrazowych, mikroskopowych, biochemicznych, entomologicznych oraz kryminalistycznych. Ogłaszany ze stosownym wyprzedzeniem wybór głównego motywu Zjazdu stanowi zachętę do przygotowania prac łączących różne dziedziny wchodzące w skład naszej profesji, które będą premiowane wystąpieniami podczas interdyscyplinarnych sesji plenarnych. Zachęcamy również do prezentacji własnych dokonań w innych obszarach opiniowania sądowo-lekarskiego, takich jak ocena prawidłowości postępowania medycznego, antropologia i kazuistyka medyczno-sądowa, tradycyjnie dyskutowanych podczas naszych odbywających się co trzy lata spotkań. Na potrzeby obrad planowane jest wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
  Zapraszamy wszystkich Członków i sympatyków naszego środowiska do licznego udziału w tym cyklicznym spotkaniu naukowym. Mamy nadzieję, że będzie ono okazją do zacieśniania dotychczasowych i nawiązywania nowych kontaktów branżowych, także z Kolegami z sąsiednich krajów Europy Wschodniej, których zamierzamy zaprosić na nasz Zjazd.
  Szczególne znaczenie ma dla nas jak najliczniejszy udziału młodych adeptów naszej obszernej dziedziny – zarówno lekarzy, jak i genetyków oraz toksykologów, w związku z istniejącymi od niedawna możliwościami specjalizacji w obu obszarach laboratoryjnej diagnostyki sądowej.
  Wszystkich Uczestników oraz osoby towarzyszące zachęcamy ponadto do połączenia celów naukowych z licznymi atrakcjami turystycznymi, jakie oferuje nasze miasto o ponad 700-letniej his torii.
 
Kolejne komunikaty zjazdowe będą sukcesywnie pojawiać się na stronie internetowej:
http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/
 
Do zobaczenia za rok w Lublinie!
 
Komitet Naukowy:
dr hab. Grzegorz Teresiński – przewodniczący
dr hab. Grzegorz Buszewicz – zastępca
dr hab. Piotr Kozioł – zastępca
 
Komitet Organizacyjny:
dr Marzanna Ciesielka – przewodnicząca
dr Wojciech Chagowski – zastępca
Michał Tracz – członek
 
wraz ze wszystkimi pracownikami Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, wchodzącymi w skład Komitetów: Organizacyjnego, Naukowego i Wykonawczego Zjazdu.

 

Announcement

 
Dear Colleagues, the Organizing Committee of the 18th Congress of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology is pleased to invite you to take part in the upcoming scientific meeting of our Society which is scheduled to take place in Lublin on 18–20 September 2019.
 
The main topics of the conference, which is to be held under the honorary patronage of the Rector of the Medical University of Lublin, will be various aspects related to diagnostic tests used for medico-legal assessment: toxicological, genetic, imaging, microscopic, biochemical, entomological and, criminalistic. The leading theme of the Congress is announced well in advance in order to encourage you to prepare conference papers combining various disciplines spanning the spectrum of our profession. Such submissions will be presented during interdisciplinary plenary sessions. You are also more than welcome to present your accomplishments in other areas of medico-legal assessment which are traditionally discussed during our meetings held every three years, such as evaluation of appropriateness of medical management, anthropology and medico-legal case reports. We are planning to use the educational facilities of the Medical University of Lublin for the conference sessions.
 
We wish to invite all Members of the Society and other representatives of our field of study to take part in our periodic meeting. We hope that it will provide a good opportunity to strengthen old and establish new scientific partnerships also with our Colleagues from neighbouring Eastern European countries who will be invited to attend the Congress.
  It is particularly important for us to achieve the highest possible turnout of young representatives of our broad field – both physicians, and geneticists and toxicologists, in view of the recently established possibilities to specialize in both areas of forensic laboratory diagnostics.
  In addition to the scientific programme, participants and their accompanying persons are encouraged to experience the wide range of tourist attractions available in Lublin, a unique city boasting over 700 years of history.
 
Updated information about the Congress will be posted on a website at: http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/
 
See you in Lublin in 2019!

Scientific Committee
Grzegorz Teresiński, MD (hab.) – Head
Grzegorz Buszewicz, PhD (hab.) – Deputy Head
Piotr Kozioł, PhD (hab.) – Deputy Head

Organizing Committee
Marzanna Ciesielka, PhD – Head
Wojciech Chagowski, MD – Deputy Head
Michał Tracz – Member

together with staff from the Chair and Department of Forensic Medicine, Medical University of Lublin,
 involved in the activities of the Organizing, Scientific and Executive Committees of the Congress

Kalendarium

Styczeń 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

.