Warsztaty

 

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w warsztatach:                                                         31 lipca 2019 r.*

 

Termin wnoszenia opłaty rejestracyjnej:                                                                           31 lipca 2019 r.**

 

 

* – z uwagi na ograniczoną ilość przewidzianych miejsc zachęcamy do wcześniejszej rejestracji w planowanych warsztatach i informujemy, że w przypadku wyczerpania limitu rejestracja uczestników może zostać zakończona przed podanym terminem (podczas zapisów określona zostanie maksymalna ilość osób dopuszczonych do udziału w warsztatach, które pochodzą z jednego ośrodka)

 

** – opłata rejestracyjna zostanie przeznaczona na pokrycie dodatkowych kosztów organizacji

 

Uwaga: formularze rejestracyjne są udostępnione w zakładce „Do pobrania”

 

 

     

 

Warsztaty genetyczne

 

Praktyczne warsztaty genetyczne organizowane przez KiZMS UM w Lublinie przy wsparciu merytorycznym i technicznym firm Analityk i Analityk Genetyka.

Warsztaty obejmują przygotowanie prób szlakiem Human mtDNA D-loop Hypervariable Region wykorzystującym zestaw do przygotowywania bibliotek NEXTERA XT (produkt firmy Illumina Inc,) oraz sekwencjonowania nowej generacji przy użyciu aparatu MiSeqFGx (Illumina Inc.).

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie przygotować bibliotekę fragmentów mtDNA z własnych próbek lub dostarczonych przez organizatora, następnie je zsekwencjonować i przeanalizować. Szczegółowy protokół dostępny jest na stronie internetowej:

http://emea.support.illumina.com/downloads/human_mtdna_d_loop_hypervariable_region_guide_15034858.html?langsel=/pl/

 

Zachęcamy do pracy z własnymi próbkami !

 

Plan warsztatów:

17 września 2019, wtorek- zajęcia dla chętnych

10.00 – oznaczenie stężenia DNA dostarczonych próbek, amplifikacja regionów HV1 i HV2 mtDNA, oczyszczenie oraz pomiar stężenia uzyskanych produktów PCR.

18 września 2019, środa

8.30 – 15.00 – analiza profilu produktów amplifikacji, następnie: tagmentacja, amplifikacja z indeksami, oczyszczanie, normalizacja, pulowanie i sekwencjonowanie.

 

Wyniki sekwencjonowania zostaną udostępnione po zakończeniu zjazdu.

 

 

 

 

 

   

 

Warsztaty toksykologiczne, środa 18 września 2019

 

 1. 8:30 – 9.00 (Sala seminaryjna 2.02). Warsztaty toksykologiczne I. Wprowadzenie: przedstawienie celów warsztatów oraz omówienie zastosowania prezentowanej metody analitycznej.
 2. 9.00 – 9:45 (Laboratorium Toksykologiczne). Część praktyczna z omówieniem etapów postępowania analitycznego: przygotowanie stanowiska, przedstawienie stosowanych materiałów (odczynniki chemiczne i substancje wzorcowe), wykonanie ekstrakcji ksenobiotyków z materiału dowodowego (krew pełna).
 3. 9.45 – 12.00 (Sala seminaryjna 2.02). Warsztaty toksykologiczne II
  • Wysokorozdzielczy spektrometr mas w rutynowych analizach kryminalistycznych.
  • Jak uniknąć kontaminacji w analizach toksykologicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas.
  • Bezpośrednie metody analizy próbek z wykorzystaniem spektrometrii mas.
  • Hybrydowy spektrometr QTRAP jako koń roboczy w analizach kryminalistycznych.
 4. 12.00 – 12.30 Przerwa.
 5. 12.30 – 14:00 c.d. Warsztaty toksykologiczne I. (Laboratorium Toksykologiczne). Zakończenie części praktycznej: przygotowanie ekstraktów i wykonanie analizy instrumentalnej LC/MS-liniowa pułapka jonowa. (Sala seminaryjna) Demonstracja przykładowego chromatogramu z widmem mas całkowitego prądu jonowego (TIC), analiza przesiewowa danych i wykonanie analizy potwierdzającej z wykorzystaniem trybu MS/MS, interpretacja wyników z zastosowaniem bibliotek widm masowych NIST oraz mzCloud.

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty z zakresu obrazowania medycznego (18 września 2019, środa)

 

Praktyczne warsztaty organizowane przez KiZMS UM w Lublinie przy wsparciu merytorycznym i technicznym firm TMS Sp. z o. o. i Canon Medical Systems.

 

 • Warsztaty z nowych technik opracowania badań TK przy użyciu oprogramowania Vitrea:

1)    Wprowadzenie i prezentacja możliwości konsoli diagnostycznej Vitrea (TMS Sp. z o. o. / Canon Medical Systems).

2)    Praktyczne zastosowania wybranych funkcji konsoli diagnostycznej Vitrea w diagnostyce medyczno-sądowej (dr hab. Grzegorz Staśkiewicz – specjalista radiolog, kierownik Pracowni Wirtualnego Człowieka UM w Lublinie).

 

 • Wprowadzenie do skanowania 3D i druku 3D

1)    Skanowanie obiektów biologicznych przy użyciu ręcznego skanera SLS (technologia światła strukturyzowanego).

2)    Przygotowanie 3-wymiarowych obiektów do druku 3D.

3)    Przykłady praktycznego wykorzystania drukarki 3D.

Kalendarium

Sierpień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

.